Ceramiczne zabezpieczenie felg.

Felgi aluminiowe poprawiaj? w?a?ciwo?ci trakcyjne, s? twardsze i jednocze?nie l?ejsze od swoich stalowych odpowiedników. Jest to jednocze?nie jeden z najbardziej widocznych elementów samochodu.

Czyste, l?ni?ce felgi dodaj? autu elegancji i charakteru.                                                                             
Warto wi?c zadba?, aby i ten element odpowiednio prezentowa? si? w codziennym u?ytkowaniu.
Niestety, przez blisko?? pod?o?a – felga to element, który jest mocno nara?ony na zabrudzenia.

Na ko?ach osiadaj? b?oto, resztki gumy, sól drogowa oraz py? z klocków hamulcowych, który jest najbardziej uci??liwym zabrudzeniem. Klocki hamulcowe, zwykle wykonane z w?gla czy grafitu – ?cieraj? si? podczas eksploatacji. Efektem ubocznym s? drobinki py?u, osiadaj?ce na felgach. Py? ten jest mocno rozgrzany, przez co do?? szybko ulega zapieczeniu i trudno go usun??.

Niezale?nie wi?c czy nie wyje?d?asz poza miasto, czy je?dzisz w terenie – warto zabezpieczy? felgi. Pozwoli to na ograniczenie ilo?ci u?ywanej chemii, u?atwi mycie, a tak?e sprawi, ?e felgi stan? si? mniej podatne na uszkodzenia.

Na czym polega proces zabezpieczenia felg?

Jest to proces, który sk?ada si? z kilku etapów.

Najpierw przygotujemy elementy do na?o?enia pow?oki – oznacza to, ?e bardzo dok?adnie wyczy?cimy felgi, za pomoc? specjalistycznych preparatów. Zadbamy o ka?dy, nawet najdrobniejszy szczegó?.

Mercedes GLS detailing

Kolejny krok to na?o?enie pow?oki ochronnej – w tym przypadku ceramiki.
Dlaczego w?a?nie pow?oka ceramiczna?

Jest bezpieczna w u?yciu na wszystkich rodzajach felg, jednocze?nie odporna na bardzo          wysokie temperatury. Posiada wysok? hydrofobowo?? co znacznie zmniejsza przywieranie      zanieczyszcze? do felg, takich jak kurz, b?oto, olej, sól drogowa czy py? hamulcowy. Dzi?ki niej, utrzymanie felgi w czysto?ci stanie si? ?atwiejsze.

Co wi?cej – felgi zabezpieczone w ten sposób ?wietnie wygl?daj?. Pow?oka ceramiczna poprawiw równie? w?a?ciwo?ci wizualne – dodaje szlachetny, szklisty po?ysk i pog??bia kolor.

Bardzo cz?sto stosujemy zabezpieczenie felg w trakcie renowacji aut, czy podczas zabezpieczenia nadwozia auta. ??czymy w ten sposób kompleksow? ochron? samochodu i ?atwiejsze utrzymanie go w czysto?ci.

Jeste? zainteresowany zabezpieczeniem swoich felg?
Zapraszamy Ci? na bezp?atn? konsultacj?, opowiedz nam o swoim aucie, a my przygotujemy dla niego najlepszy pakiet.