Specjalizujemy si? tak?e w renowacji pojazdów zabytkowych. Do detailingu ka?dego samochodu klasycznego podchodzimy jak do renowacji dzie?a sztuki, po?wi?caj?c mu maksimum uwagi i czu?o?ci. Ka?de zlecenie tego typu traktujemy indywidualnie, oceniaj?c stan wszystkich elementów i ustalaj?c zakres prac.

Prosimy o kontakt w celu dokonania wyceny.