Zapraszamy Pa?stwa na fotorelacj? z metamorfozy.

Porsche Cayenne Turbo I generacji to model, który kilka lat na karku ju? ma, lecz trzeba mu przyzna?, ?e zestarza? si? z godno?ci?. Prezentowany egzemplarz nosi? liczne ?lady codziennej eksploatacji takie jak odpryski, obicia czy zarysowania. Wn?trze, cho? dobrze utrzymane, równie? wymaga?o r?ki detailera.

Pojazd przeszed? w Auto Premium Kus Detailing Studio kompleksowy proces renowacji wizualnej, który zosta? zwie?czony zabezpieczeniem pojazdu pakietem pow?ok ceramicznych. Gdzie trzeba by?o polerowa? – polerowali?my. Gdzie pra? tekstylia – prali?my. Ka?dy nawet najmniejszy detal zosta? skrupulatnie wyczyszczony i zabezpieczony. Punkt po punkcie, ?rubka po ?rubce, wn?ka po wn?ce – tchn?li?my w niego nowe ?ycie. Prawie 48 roboczogodzin sp?dzonych na pracy przy tym poje?dzie da?o ol?niewaj?cy efekt. Tego Cayenne’a ju? nikt nie nazwie „brzydkim”!